CategoriesInformatie

Gender and Sexuality Alliances

Gender and Sexuality Alliances

Gender and Sexuality Alliances zijn groepen op scholen, met name middelbare scholen, die bij willen dragen aan een inclusiever klimaat op de scholen. Ook fungeren zij als safer spaces voor LHBTQIA+ jongeren. In onze regio zijn er een aantal middelbare scholen, enkele daarvan hebben een actieve GSA. Heeft jouw school ook een GSA, maar staat die hier niet tussen, laat het weten en we voegen deze toe.

CategoriesInformatie

COC Regio Nijmegen

COC Regio Nijmegen

Gelderland-Zuid, en dus het rivierengebied, valt onder COC Regio Nijmegen. COC is de oudste belangenorganisatie voor LHBTI-ers in Nederland.

COC Regio Nijmegen heeft verschillende groepen:

 • Transgendergroep: voor transmannen, transvrouwen, crossdressers, non-binary personen, en iedereen die vragen heeft over genderidentiteit
 • Autiroze: LHBTI+ en autisme

Daarnaast zijn er twee communities die ook interessant zijn voor jongeren:

 • Jong & out: community voor onder de 18, controle met je ID-bewijs dus geen rare figuren in je chat.
 • Respect2Love: community voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) mensen met een biculturele achtergrond (Queer *POC).
CategoriesInformatie

LHBTI in de sport

LHBTI in de sport

LHBTQIA+ en sport is niet altijd een logische combinatie. Sommige sporten zijn al jaren inclusief, bij sommige is er echt nog wat werk te verzetten. Wil je hier wat aan doen, dan zijn er een aantal organisaties die je daarbij kunnen ondersteunen:

 • John Blankenstein Foundation geeft workshops voor sportverenigingen om ze te helpen inclusiever en daarmee ook meer divers te maken. Tevens kan je hier terecht als sporter voor een vertrouwelijk gesprek.
 • Ook bij de Alliantie Gelijkspelen kan je terecht als het gaat om LHBTQIA+ in de sport. Dit samenwerkingsverband zet zich in om “LHBTI acceptatie in de sport te vergroten”.
CategoriesInformatie

Religie en LHBTI

Religie en LHBTI

Religie en LHBTQIA+ lijken soms op gespannen voet te staan. De meer orthodoxe stromingen zien LHBTQIA+ vaak als een zonde, maar gelukkig zijn er ook religieuze plekken die wel open staan.

 • LCC+: LCC+ gelooft in diversiteit, veiligheid en samenleven en geven stem aan LHBTI’ers in hun zoektocht naar hun identiteit en geloof. Geen taboes meer, geen polarisatie. Maar vanuit respect met elkaar in gesprek gaan. Ze werken vanuit deze missie aan projecten om de sociale acceptatie van LHBTI’ers te bevorderen in christelijke kringen.
 • Hart van homos. Het initiatief voor deze website is genomen door een groep mensen die vinden dat er meer ruimte moet komen voor homoseksuele jongeren binnen orthodox-christelijke gemeenschappen.
  Ze willen informatie geven en steun bieden aan jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een vriendschap kunnen aan de orde komen.
 • Stichting Prisma Groep: Zij willen, zowel nationaal als internationaal, de samenleving veiliger maken voor biculturele LHBTQI+, emancipatie en acceptatie bevorderen. Binnen het biculturele aspect speelt in veel gevallen het islamitische geloof een belangrijke rol.
 • Ook het COC heeft een community die zich richt op biculturele LHBTQIA+ers, Respect2Love.