CategoriesInformatie

Religie en LHBTI

Religie en LHBTI

Religie en LHBTQIA+ lijken soms op gespannen voet te staan. De meer orthodoxe stromingen zien LHBTQIA+ vaak als een zonde, maar gelukkig zijn er ook religieuze plekken die wel open staan.

  • LCC+: LCC+ gelooft in diversiteit, veiligheid en samenleven en geven stem aan LHBTI’ers in hun zoektocht naar hun identiteit en geloof. Geen taboes meer, geen polarisatie. Maar vanuit respect met elkaar in gesprek gaan. Ze werken vanuit deze missie aan projecten om de sociale acceptatie van LHBTI’ers te bevorderen in christelijke kringen.
  • Hart van homos. Het initiatief voor deze website is genomen door een groep mensen die vinden dat er meer ruimte moet komen voor homoseksuele jongeren binnen orthodox-christelijke gemeenschappen.
    Ze willen informatie geven en steun bieden aan jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een vriendschap kunnen aan de orde komen.
  • Stichting Prisma Groep: Zij willen, zowel nationaal als internationaal, de samenleving veiliger maken voor biculturele LHBTQI+, emancipatie en acceptatie bevorderen. Binnen het biculturele aspect speelt in veel gevallen het islamitische geloof een belangrijke rol.
  • Ook het COC heeft een community die zich richt op biculturele LHBTQIA+ers, Respect2Love.